I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego

27 listopada 2015 roku  eksperci z Polski i z zagranicy spotkali się na I Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego w nowym budynku Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka. Kongres odbył się pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz  Konsorcjum „Wrocławski Instytut Zdrowia Publicznego”. W Kongresie udział wzięło ponad 150 osób z całej Polski: członkowie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, pracownicy Uniwersytetów Medycznych – głównie  wydziałów nauk o zdrowiu, pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych, samorządów, a także studencii absolwenci  zdrowia publicznego. Goście zagraniczni reprezentowali towarzystwa zdrowia publicznego z innych krajów,ASPHER, EUPHA, WHO, uczelnie wyższe.

Kongres PTZP był doskonałą okazją do wzbogacenia i uaktualnienia wiedzy  profesjonalistów zdrowia publicznego w zakresie sytuacji zdrowotnej na świecie, jej perspektyw i zagrożeń.

Gospodarzem wydarzenia prof. Andrzej M. Fal – Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, który otworzył spotkanie i przywitał zaproszonych gości. Wśród nich przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Wojewody Dolnośląskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Oficjalne przemówienia do zebranych podczas otwarcia wygłosili: Marszalek Województwa - Tomasz Smolorz, Wicewojewoda Dolnośląska – Joanna Bronowicka, w imieniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosława Pinkasa jego list do uczestników kongresu przeczytał Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia Dariusz Poznański, ponadto w oficjalnym otwarciu głos zabrali: prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prof. Mirosław Wysocki Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH w Warszawie oraz dr Marek Nikiel – dyrektor Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka, w którym odbywał się Kongres.

Dyskusję poświęconą najistotniejszym problemom zdrowia publicznego w najbliższych 20 latach rozpoczął wykładem pt. „Zagrożenia zdrowia publicznego w perspektywie najbliższych 20 lat” profesor Fal, który następnie był moderatorem międzynarodowego panelu towarzystw zdrowia publicznego. W panelu udział wzięli: prof. John Middleton z UK Faculty od Public Health, dr Iveta Nagyova, przewodnicząca wydziału chorób przewlekłych Europejskiego Stowarzyszenia Zdrowia Publicznego (EUPHA), Jakub Szulc, ekspert sektora ochrony zdrowia, były wice minister zdrowia,  prof. Mirosław Wysocki Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH i Grzegorz Rychwalski z Janssen - Cilag Polska. Głównym problemem dostrzeganym przez wszystkich panelistów jest związane z demografią zwiększenie kosztów opieki zdrowotnej i konieczność zmiany jej struktury. Wskazano m.in., że w dobie starzejącego się społeczeństwa należy zwiększać wydatki na prewencję w jak najwcześniejszym wieku, gdyż jest to inwestycja, której chociaż efektów nie zobaczymy od razu, to będzie miała przełożenie na długie lata i pozwoli istotnie ograniczyć koszty medycyny naprawczej i opieki w przyszłości. Podkreślono konieczność promowania takiego rozwiązania, gdyż dotychczas decydenci chcąc szybko pokazać efekty swoich decyzji często rezygnują z działań promujących zdrowie i profilaktykę kierując się efektem „tu i teraz”. Wskazano także na konieczność włączenia organizacji pozarządowych i pracodawców w bardziej aktywną promocję zdrowia, szczególnie w grupie osób aktywnych zawodowo.

Kolejne panele dyskusyjne poświęcone były ustawie o zdrowiu publicznym - w pierwszym z nich przedstawiciele organizacji pozarządowych: Ewa Borek – prezes Fundacji My Pacjenci, Maria Libura ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Pradera-Willi’ego, Marta Szulc z Fundacji Nuticia oraz Dariusz Poznański – dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego dyskutowali na temat „Czego ustawa o zdrowiu publicznym nie widzi - perspektywa organizacji pozarządowych”. Panel prowadził dr Rafał Babiak prezes Stowarzyszenia Progressum. Przedstawiane przez panelistów argumenty o dużej roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań i wypełnianiu podstawowych funkcji w zakresie zdrowia publicznego oraz realizacji zapisów i celów Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 doprowadziły panelistów m.in. do tezy i oświadczenia o konieczności utworzenia przy Zarządzie Głównym PTZP Sekcji Specjalistycznej Organizacji Pozarządowych, która będzie wspierać i promować udział tych organizacji w działaniach na rzecz zdrowia publicznego.

W kolejnym panelu przedstawiciele pracodawców dyskutowali o lukach ustawy o zdrowiu publicznym z ich perspektywy. Panel prowadził dr Andrzej Mądrala – wiceprezydent PracodawcyRP, a udział w nim wzięli: Anna Janczewska Radwan – minister ds. ochrony zdrowia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, Jacek Krajewski Prezes Porozumienia Zielonogórskiego, Katarzyna Lis – Dyrektor w spółce Hospital Service Grupy Impel, Paulina Pogorzelska – Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Polskiej Spółce Gazownictwa, Małgorzata Święcicka – Dyrektor ds. Kadrowych, grupy ATLAS. Szeroko dyskutowano o tym w jaki sposób można podnieść jakość życia pracowników oraz poziom zdrowotności pracowników. W Polsce pracuje ok 16 mln. obywateli, a dodając do teg ich rodziny wyraźnie widać, że siła oddziaływania pracodawców na zdrowie społeczeństwa jest niepodważalna. Paneliści próbowali odpowiedzieć m.in. na pytania: Czy pracodawcy powinni być angażowani czy wręcz odpowiedzialni za organizację profilaktyki pracowników? – jeśli tak, to kto będzie głównym beneficjantem i jak powinny rozłożyć się koszty tej dodatkowej opieki. Jak powinna być zorganizowana modelowa opieka nad pracownikiem w przedsiębiorstwach, tak aby sprostać wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa? Czy można znaleźć i gdzie, przestrzeń do współpracy z instytucjami publicznymi w aspekcie zdrowia publicznego? Zwrócono także uwagę, na to że obszar medycyny pracy w Polsce praktycznie nie skupia się na profilaktyce zdrowia i zaapelowano, by dostarczyć pracodawcom niezbędnych narzędzi, aby mogli sprawnie budować kapitał zdrowotny w swoich firmach. Podobnie jak w panelu z udziałem organizacji pozarządowych paneliści zarekomendowali i wyrazili chęć utworzenia przy Zarządzie Głównym PTZP  Sekcji Pracodawców.

Dużym zainteresowaniem cieszył się panel prowadzony przez dyrektora biura ASPHER Roberta Otoka, który wspólnie z panelistami: dr Łukaszem Balwickim z  Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznenego, prof. Ulrichem Laaserem - Past President of Federation of Public Health Associations  oraz dr Romanem Topór-Mądrym z Instytutu Zdrowia Publicznego CMUJ i Katedry Zdrowia Publicznego - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprezentowali narzędzie monitorujące rozwój kadr zdrowia publicznego. Celem tego narzędzia jest stworzenie systemu identyfikacji kompetencji i osiągnięć w dziedzinie zdrowia publicznego, integracja środowiska, wymiana doświadczeń, i komplementarne tworzenie zespołów ekspertów do realizacji konkretnych projektów.

Także w dyskusjach wiele uwagi poświęcono ustawie o zdrowiu publicznym. Obecni na sali studenci zdrowia publicznego upomnieli się o uwzględnienie ich roli w zapisach ustawy. Prezes PTZP odpowiadał, że Towarzystwo wielokrotnie zgłaszało szereg uwag, m.in. dotyczących właśnie pozycjonowania absolwentów ZP, i stwierdził, że Towarzystwo nie przestanie dążyć do poprawy niektórych zapisów ustawy. Wszyscy jednak zgodzili się z tym, że choć ustawa nie idealna, to jest konkretnym krokiem do rzeczywistych i realnych działań przywrócenia równowagi między medycyną naprawczą a elementami zdrowia publicznego.

„Quo Vadis PTZP?”  - takie pytanie padło w ostatnim panelu prowadzonym przez Sekretarz Zarządu Głównego – Dorotę Kiedik. Po całym dniu dyskusji na najwyższym poziomie, problemy i zagadnienia zdrowia publicznego nie zostały jeszcze wyczerpane – ich usystematyzowanie i przejęcie roli koordynatora środowisk interesariuszy systemu ochrony zdrowia przez Towarzystwo zalecili paneliści – dr Piotr Karniej, prodziekan WNoZ, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dr Magdalena Syrkiewicz Świtała z  Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,  Olga Partyka z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz dr Erwin Strzesak z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. To podsumowanie jest najlepszym dowodem tego, jak takie kongresy o tematyce zdrowia angażujące specjalistów, polityków i praktyków zdrowia publicznego z Polski i Europy są niezbędne. Podsumowaniem sesji „Quo Vadis PTZP”, a właściwie całego Kongresu było stwierdzenie, że do zbudowania silnej pozycji PTZP oraz wzmocnienia znaczenia zdrowia publicznego konieczne jest rozwijanie współpracy pomiędzy trzema obszarami: nauki, biznesu i polityki.

Podczas kongresu dużym zainteresowaniem cieszyła się sesja plakatowa, na którą zgłoszono 34 prace, z których Komitet Naukowy zakwalifikował do zaprezentowania 31 prac. Wyróżnione zostały trzy prace: „Wyróżnij się albo zgiń” – jak wizerunek celebrytów wpływa na odbiór społecznych kampanii zdrowotnych? – autorstwa: Jolanty Grzebieluch i Janiny Kapłunowskiej z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Samoocena kompetencji studentów Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – Pauliny Dusińskiej i  Sylwi Wąsali z CMUJ w Krakowie oraz praca Romana Topora Mądrego i wsp. pt. „Profil specjalisty w zdrowiu publicznym - narzędzie do nawiązywania krajowej i międzynarodowej współpracy oraz prezentacji dorobku w zdrowiu publicznym - PHID.ORG”

Organizatorzy I Międzynarodowego Kongresu PTZP dziękują wszystkim partnerom Kongresu: Firmom: Bristol-Myers Squibb, Data Techno Park, Janssen, Pfizer, Spółce Nowy Szpital oraz Dolnośląskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. T. Marciniaka i OSOZ. Dziękujemy także studentom Zdrowia Publicznego z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy aktywnie włączyli się w pomoc przy organizacji Kongresu. 

Nasze oddziały

Lorem Ipsum (krótki opis opcjonalnie)

Oddział Wielkopolski

Oddział Wielkopolski

dr Erwin Szczesak
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Pomorski

Oddział Pomorski

dr n.med. Agnieszka Wojtecka
Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 42a
80-210 Gdańsk
+48 58 349 15 41
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Zachodniopomorski

Oddział Zachodniopomorski

Prof. dr hab. n. med. Beata Karakiewicz
Zakład Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
ul. Żołnierska 48
71-210 Szczecin
+48 91 48 00 920
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Śląski

Oddział Śląski

dr n. ekon. Magdalena Syrkiewicz-Świtała
Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia
ul. Piekarska 18
41-902 Bytom
+48 32 397 65 37
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Mazowiecki

Oddział Mazowiecki

dr n. med. Krzysztof Kuszewski
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Małopolski

Oddział Małopolski

prof. dr hab. med. Włodzimierz Cezary Włodarczyk
ul. Kobierzyńska 63
30-363 Kraków
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Łódzki

Oddział Łódzki

doc. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
ul. Św. Teresy 8
91-348 Łódź
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Lubelski

Oddział Lubelski

dr n. med. Anna Chmielewska-Jabłońska
ul. Radości 1 m 3
20-530 Lublin
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Kujawsko-Pomorski

Oddział Kujawsko-Pomorski

Prof. dr hab. med. Jacek Klawe
Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Dolnośląski

Oddział Dolnośląski

dr n. med. Anna Felińczak
Zakład Organizacji i Zarządzania Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Bartla 5
51-618 Wrocław
+48 71 348 42 10
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O nas / Czaspopismo / Portale

Lorem Ipsum (krótki opis opcjonalnie)

Kontakt

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH

  • ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
  • Telefon 00 000 00 00
  • zarzad@ptzp.org
  • Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) - 21 luty 2011 r.
  • Numer KRS – 0000145687
  • Numer wpisu w pozycji rejestru REGON - 472911687

Formularz kontaktowy

Administratorem danych jest: PTZP reprezentowany zgodnie z zapisami statutu przez Zarząd Główny.
Dane kontaktowe: zarzad@ptzp.org, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24. Więcej »

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com