Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_sigpro has a deprecated constructor in /home/klient.dhosting.pl/ibmed/ptzp.org/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro.php on line 19

Historia PZH

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY: 1918 - 2015

I.    Lata 1918-1939.

Fot.17 PZH z lotu ptaszka 2 1Kraj nasz – Polska – bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. był pustoszony przez gwałtowne epidemie chorób zakaźnych m.in. duru wysypkowego, ospy prawdziwej, duru brzusznego, czerwonki, malarii. Walka z epidemiami stała się głównym zadaniem całej służby medycznej w kraju.
Już w 1918 r. dr Ludwik Rajchman, późniejszy twórca UNICEF, wystąpił z inicjatywą utworzenia instytutu stanowiącego zaplecze diagnostyczno-laboratoryjne i merytoryczne walki z epidemiami w kraju. Instytut taki powołano w dniu 21.11.1918 pod nazwą Państwowy Centralny Zakład Epidemiologiczny – od 1923 r. przyjął on nazwę Państwowego Zakłady Higieny.
Działalność Instytutu obejmowała:
- diagnostykę laboratoryjną – wykonywaną na potrzeby kraju, pod kierunkiem prof. Ludwika Hirszfelda i prof. Stanisława Sierakowskiego.
- produkcję surowic i szczepionek. W PZH wytwarzano 32 rodzaje szczepionek, m.in. przeciw ospie, wściekliźnie, durowi brzusznemu oraz 10 surowic odpornościowych m.in. przeciw błonicy i tężcowi. W 1924 r. w PZH, jako jednej z pierwszych placówek w  Europie,  podjęto produkcję insuliny. Liga Narodów korzystała ze szczepionek produkcji PZH – wysyłając je do stosowania w Grecji, Rosji i innych krajach. W tej działalności duże zasługi mieli dr Józef Celarek i odkrywca witamin dr Kazimierz Funk. W 1922 r. rozszerzono zadania instytutu o szkolenie personelu medycznego. Zorganizowano Państwową Szkołę Higieny, którą kierował prof. Witold Chodźko przy współpracy z prof. Marcinem Kacprzakiem.W tym okresie zorganizowano 13 filii PZH, których pracę nadzorował Feliks Przesmycki, późniejszy wieloletni Dyrektor PZH.

II.    Lata 1940-1944.

PZH, które uległo częściowemu zniszczeniu w czasie powstania warszawskiego, miało chlubną kartę w konspiracyjnym prowadzeniu szkolenia przyszłych lekarzy i dostarczaniu szczepionek przeciw durowi wysypkowemu m.in. do Getta.

III.    Lata 1945-1951.

PZH w tym czasie było zapleczem diagnostyczno-laboratoryjnym dla całego kraju. W 1950 r. produkcję szczepionek i surowic przeniesiono z PZH do Zjednoczenia Wytwórni Surowic i Szczepionek. Poszczególne Działy PZH dały początek Instytutowi Leków w Warszawie, Instytutowi Higieny Pracy w Łodzi, Instytutowi Antybiotyków, Instytutowi Żywności i Żywienia. W 1951 r. przekształcono Filie PZH w Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, a w 1952 r. zadania Państwowej Szkoły Higieny przekazano Studium Sanitarno-Higienicznemu Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

IV.    Lata 1952-1988.

SKAN KOLOROWEHO ZDJĘCIA Z LAT 80 tych 1To okres przekształcenia Centrali PZH w Instytut Naukowo-Badawczy o charakterze specjalisty i Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii, epidemiologii oraz zdrowia publicznego, ponadto szkolenia kadr w tych dziedzinach i nadzoru nad fachową działalnością stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Nadal priorytetowym zadaniem PZH była poprawa sytuacji epidemiologicznej kraju. W roku 1952 zorganizowano w PZH pierwszą w Polsce Pracownię Wirusologiczną oraz zainicjowano organizacje pracowni wirusologicznych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Było to podstawą przygotowań do eradykacji poliomyelitis w Polsce, co zostało uwieńczone sukcesem w 2002 r.
Sytuacja epidemiologiczna duru brzusznego uległa poprawie w 1964 r. dzięki wynikom zorganizowanego przez PZH, pod kierunkiem prof. Jana Kostrzewskiego, badania terenowego typu field trial. Wprowadzenie do stosowania w kraju nowych szczepionek było poprzedzane badaniami epidemiologiczno-laboratoryjnymi w zakresie ich bezpieczeństwa i skuteczności. Takie badania poprzedziły zastosowanie w Polsce szczepionek przeciwko poliomyelitis oraz przeciwko odrze i umieszczenie ich w kalendarzu szczepień.
Na początku lat sześćdziesiątych z inicjatywy Prof. Jana Kostrzewskiego zaistniały w PZH warunki do podjęcia badań z zakresu epidemiologii chorób niezakaźnych i zapoczątkowanie badań w dziedzinie epidemiologii środowiskowej. W 1966 - 1984 r., pod kierunkiem doc. Feliksa Sawickiego, zorganizowano w ramach umowy polsko – amerykańskiej prospektywne badania epidemiologiczne występowania środowiskowo uwarunkowanych, przewlekłych nieswoistych chorób układu oddechowego wśród mieszkańców Krakowa. Badania te uznano w Europie i świecie za modelowe pod względem metodycznym.
Na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku, kiedy dyrektorem instytutu był wybitny organizator i naukowiec Prof. Włodzimierz Kuryłowicz, rozpoczął się „złoty wiek” zakładów PZH prowadzących badania wpływu negatywnych skutków zanieczyszczeń środowiska na zdrowie populacji. W 1975 r. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej powierzyło PZH funkcje koordynatora badań w problemie „Wpływ skażeń na zdrowie i życie człowieka” (problem MR-12) prowadzonych w Polsce w latach 1976-1985.
Problematyka zdrowia publicznego w mniejszym lub większym stopniu była uwzględniania w pracach prowadzonych w PZH od dawna, właściwie od początku istnienia PZH. Większy ich udział datuje się od 1975 r., tj. od czasu podjęcia przez PZH koordynacji problemu MR 12. W połowie lat osiemdziesiątych XX wieku rozpoczęto też cykliczne  wydawanie raportów o sytuacji zdrowotnej ludności Polski i jej uwarunkowaniach

V. Lata 1989 – 2014; dwudziestopięciolecie niepodległości.

P6190023 1W latach tych nastąpił dalszy rozwój działalności naukowej, dydaktycznej i diagnostycznej Instytutu, który w roku 2007 zmienił nazwę na Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP – PZH). Priorytetem i głównym obszarem prowadzonych badań jest nadal ochrona i poprawa zdrowia ludności Polski oraz okresowa ocena sytuacji zdrowotnej i jej uwarunkowań. 
Do priorytetowych zadań należą też zapobieganie, nadzór i szybkie reagowanie w przypadku szerzenia się chorób zakaźnych, badania w sferze epidemiologii ważnych społecznie chorób niezakaźnych oraz  w obszarach promocji zdrowia, organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia  a także wrażliwości („responsiveness”) systemu zdrowia w Polsce. Prowadzone są także badania dotyczące identyfikacji potencjalnie szkodliwych czynników występujących w środowisku. Od 1997 roku Instytut zajmuje się także problematyką przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzenia dzieci a w ostatnich latach problemami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa.
Zadania te są wykonywane we współpracy i na zlecenia Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego a także we współpracy z innymi resortami, instytutami badawczymi i uniwersytetami medycznymi. W instytucie pracują Konsultanci Krajowi w dziedzinie epidemiologii i zdrowia publicznego. Eksperci z NIZP – PZH współpracują z wieloma instytucjami w Unii Europejskiej, z WHO a także z narodowymi instytutami zdrowia publicznego w wielu krajach. Dyrektor Instytutu był w latach 2010 – 2013 członkiem Komitetu Stałego WHO/EURO a w latach 2012 – 2013 członkiem Niezależnej Grupy Ekspertów  powołanej przez DG Research and Innovations Komisji Europejskiej w celu opracowania priorytetowych obszarów badawczych  w zakresie zdrowia publicznego w programie Horyzont 2020 (2014 – 2020). NIZP – PZH reprezentuje Polskę we wspólnotowych sieciach nadzoru epidemiologicznego (TESSY, EIS) a eksperci z Instytutu są członkami wielu grup eksperckich przy WHO, ECDC, EFSA oraz Dyrektoriatów Komisji Europejskiej.

Nasze oddziały

Oddział Nadodrzański

Oddział Nadodrzański

dr Piotr Karniej
Uniwersytet WSB MERITO we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29/31
53-609 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Podkarpacki

Oddział Podkarpacki

dr hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta Cipora
Instytut Medyczny Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21
38-500 Sanok
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Rzeszowski

Oddział Rzeszowski

dr Agnieszka Ćwirlej - Sozańska
Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Hoffmanowej 25
35-310 Rzeszów
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Świętokrzyski

Oddział Świętokrzyski

dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wydz. Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego
al. IX wieków Kielc 19a, pok. 221
Kielce
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Ponidzie

Oddział Ponidzie

mgr Irena Sobieraj
Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju, Referat Inwestycji, Promocji i Integracji z Unią Europejską
Busko Zdrój
41 3705049
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Wielkopolski

Oddział Wielkopolski

Karolina Kucnerowicz
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Pomorski

Oddział Pomorski

dr n.med. Agnieszka Wojtecka
Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 42a
80-210 Gdańsk
+48 58 349 15 41
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Zachodniopomorski

Oddział Zachodniopomorski

prof. Maria Gańczak
Katedra Chorób Zakaźnych, Collegium Medicum , Uniwersytet Zielonogórski ul. Zyty 28, 65-046 Zielona Góra
ul. Żołnierska 48
71-210 Szczecin
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Śląski

Oddział Śląski

dr hab. Magdalena Syrkiewicz-Świtała
Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydz. Zdrowia Publ. w Bytomiu
ul. Piekarska 18
41-902 Bytom
+48 32 397 65 37
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Mazowiecki

Oddział Mazowiecki

dr hab.n.med i o zdr. Dominik Olejniczak
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Zdrowia Publicznego
ul. Nielubowicza 5, blok F
02-097 Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Małopolski

Oddział Małopolski

dr hab. Iwona Kowalska - Bobko
Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Dolnośląski

Oddział Dolnośląski

Dorota Kiedik
Katedra Zdrowia Populacyjnego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Bujwida 44
50-345 Wrocław
+48 71 3282137
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Główny PTZP

  • ul. Bartla 5. 51-618 Wrocław (Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
  • Telefon +48 71 784 18 15
  • zarzad@ptzp.org
  • Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) - 21 luty 2011 r.
  • Numer KRS – 0000145687
  • Numer wpisu w pozycji rejestru REGON - 472911687