Sekcja Medycyny Stylu Życia (Lifestyle Medicine)

Sekcja została utworzona w maju 2015 roku.

Cele Sekcji:
•    szerzenie idei medycyny stylu życia w Polsce
•    organizacja i udział w konferencjach naukowych, wykłady, szkolenia i warsztaty dla lekarzy i innych osób zaangażowanych w profilaktykę i leczenie chorób cywilizacyjnych
•    prowadzenie oraz udział w badaniach naukowych we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi m. in. w Europie
•    rozszerzenie i sformalizowanie współpracy z Europejskim Towarzystwem Medycyny Stylu Życia

Przewodnicząca Sekcji:
dr n. med. Agnieszka Muszyńska – lekarz medycyny rodzinnej, specjalizujący się w medycynie stylu życia, coach zdrowia, wykładowca akademicki
Kontakt: tel. 502 721 155, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.agamuszynska.pl

Czym jest Medycyna Stylu Życia (Lifestyle medicine)
Medycyna Stylu Życia, zgodnie z przyjętą definicją międzynarodowych towarzystw naukowych, jest nową dziedziną medycyny konwencjonalnej, której celem jest promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka chorób cywilizacyjnych oraz ich skuteczne leczenie niefarmakologiczne, poprzez zmianę codziennych nawyków dotyczących 5 głównych obszarów mających wpływ na zdrowie – odżywianie, aktywność fizyczna, zarządzanie emocjami i zdrowy sen, unikanie używek oraz zdrowie seksualne.
Od wielu lat wiadomo, że styl życia w 50% wpływa na zdrowie. Aktualne dane epidemiologiczne oraz prognozy Światowej Organizacji Zdrowia, dotyczące częstości występowania chorób cywilizacyjnych na świecie wskazują na konieczność podjęcia pilnych, szeroko zakrojonych działań prewencyjnych w poszczególnych krajach, co stanowi wyzwanie dla zdrowia publicznego. Konieczne jest zatem podjęcie skutecznych działań, w wyniku których pacjent świadomie będzie zarządzał swoim zdrowiem. Działania te są niezbędne także ze względów ekonomicznych, gdyż rosnąca liczba pacjentów wymagających przewlekłego leczenia stanowi coraz większe obciążenie dla systemu ochrony zdrowia i w konsekwencji może doprowadzić do jego niewydolności w naszym kraju.
Założeniem medycyny stylu życia jest wpływanie na główne przyczyny chorób cywilizacyjnych (nadwaga, otyłość, zespół metaboliczny, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, choroby serca i naczyń, zaburzenia lipidowe, niektóre nowotwory, depresja i inne) poprzez zmiany codziennych zachowań, przy czym pacjenci otrzymują konkretne, indywidualne zalecenia od lekarzy przeszkolonych z zakresu medycyny stylu życia, zgodne z wynikami badan naukowych.  

Działania i zalecenia medycyny stylu życia powinny być wdrażane:
•    na etapie zapobiegania chorobom (profilaktyka pierwotna)
•    na etapie niefarmakologicznego leczenia chorób (zmiany stylu życia stanowią główne zalecenie w wytycznych leczenia chorób cywilizacyjnych)
•    na etapie leczenia farmakologicznego – poprawa skuteczności, możliwość redukcji dawek leków
•    na etapie profilaktyki wtórnej i trzeciorzędowej chorób cywilizacyjnych  

Jakie są cele medycyny stylu życia?
•    Promocja i wdrażanie, wspólnie z pacjentem, zdrowego stylu życia w oparciu o badania i dowody naukowe
•    Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym i redukcja czynników ryzyka takich chorób jak – nadciśnienie tętnicze, choroby serca i naczyń, zawał serca, udar mózgu, otyłość, cukrzyca, depresja, niektóre nowotwory, bezsenność, nerwice, podwyższone stężenie cholesterolu i innych
•    Trwała i długoterminowa zmiana stylu życia poprzez zmianę nawyków żywieniowych, aktywność fizyczną, rzucenie palenia, umiejętność radzenia sobie ze stresem, rozwiązanie problemów zdrowotnych i emocjonalnych
•    Wzrost efektywności leczenia farmakologicznego chorób przewlekłych – jeśli pacjent wymaga leczenia lekami – kontynuuje je, ale zmiana stylu życia zwykle pozwala na zmniejszenie dawek lub na odstawienie niektórych leków – po osiągnięciu efektów leczenia niefarmakologicznego
•    Edukacja w zakresie korzyści i ryzyka związanego ze stylem życia, który prowadzimy
•    Holistyczne, kompleksowe podejście do zdrowia z uwzględnieniem wszystkich sfer, które na nie wpływają
•    Regularna ocena efektów i stanu zdrowia, modyfikacja programu adekwatnie do potrzeb pacjenta

Jak przebiega proces zmiany?
Koordynatorem procesu jest lekarz przeszkolony w dziedzinie medycyny stylu życia. Lekarz, po analizie stanu zdrowia i czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, wyznacza pacjentowi cele i daje zdrowotne. Wspólnie z pacjentem opracowuje zakres i plan postępowania – indywidualny, realny program zmiany. W zależności od indywidualnych celów, poziomu motywacji i gotowości do wprowadzenia zmian, pacjent może wymagać pomocy dietetyka, coacha zdrowia, a w niektórych przypadkach psychologa. Holistyczna opieka zespołu specjalistów nad pacjentem zwiększa szanse na skuteczne wprowadzenie zmian stylu życia i ich trwałość.  
Europejskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia
Europejskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia (European Society od Lifestyle Medicine – ESLM) jest organizacją non-profit, której celem jest m.in. jak najszersze promowanie idei tej specjalności medycznej w poszczególnych krajach europejskich, edukacja lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników ochrony zdrowia w zakresie skutecznego promowania oraz wdrażania trwałych zmian nawyków zdrowotnych przez pacjentów, a także badania i publikacje naukowe określające wpływ wprowadzanych zmian stylu życia na częstość występowania chorób cywilizacyjnych, skuteczność ich leczenia i wydłużanie życia.
Strona internetowa Towarzystwa: https://eu-lifestylemedicine.org/
Przedstawiciele ESLM w Polsce:
Dr n. med. Agnieszka Muszyńska – Country Representative for Poland
Dr n. med. Wojciech Marlicz – Country Representative for Poland

Członkostwo:
Członkiem Towarzystwa może zostać każdy, kto zawodowo zajmuje się zdrowiem, w szczególności w zakresie promowania i wdrażania zdrowego stylu życia u pacjentów (m. in. lekarz, pielęgniarka, dietetyk, fizykoterapeuta, coach zdrowia, psycholog). Towarzystwo przygotowało liczne korzyści z członkostwa – m. in. dostęp do aktualnych wyników badan naukowych, wytycznych, zaleceń, kursów specjalistycznych i innych materiałów, dzięki którym można podnosić swoje kompetencje z zakresu medycyny stylu życia.
Więcej informacji o korzyściach:
https://eu-lifestylemedicine.org/eslm-membership/

Medycyna stylu życia w ramach GLIMMER Initiative
Inicjatywa GLIMMER (Global Lifestyle Medicine Mobilizing to Effect Reform) to szereg działań mających na celu propagowanie wiedzy dotyczącej wpływu stylu życia na zdrowie i zapobieganie chorobom cywilizacyjnym. Szerokie wprowadzenie zmian stylu życia, które są już dziś dobrze poznane, a ich skuteczność zbadana, może ograniczyć występowanie chorób cywilizacyjnych o ponad 80%. Inicjatywa jest prowadzona przez Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia (American College of Lifestyle Medcine) i jej podstawowym zamierzeniem jest stworzenie sieci osób, instytucji i innych form szybkiego i skutecznego edukowania pacjentów i osób zawodowo zajmujących się zdrowiem, by móc jak najszerzej propagować potwierdzone naukowo zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia, profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych.   
Strona internetowa: http://glimmerinitiative.org/#top
Reprezentacja w Polsce:
Prof. Andrzej Fal – członek Rady Dyrektorów GLIMMER Initiative  http://glimmerinitiative.org/resources/True%20Health%20Coalition%20Council%20of%20Directors.pdf

Możliwości współpracy:
1.    Członkostwo w Polskim Towarzystwie Zdrowia Publicznego i przystąpienie do Sekcji Medycyny Stylu Życia – więcej informacji na stronie http://www.ptzp.org/
2.    Członkostwo w Europejskim Towarzystwie Medycyny Stylu Życia – więcej informacji na stronie https://eu-lifestylemedicine.org/eslm-membership/
3.    Zaproszenie naszych ekspertów na Kongresy, Zjazdy, Konferencje i Sympozja Naukowe celem wygłoszenia wykładów z zakresy medycyny stylu życia i/lub przeprowadzenia szkoleń czy warsztatów dla lekarzy lub innych grup zawodowych
4.    Patronat Sekcji Medycyny Stylu Życia oraz Europejskiego Towarzystwa Medycy Stylu Życia podczas konferencji naukowych organizowanych przez inne podmioty
5.    Udział naszych ekspertów w opracowywaniu i wdrażaniu programów profilaktycznych w korporacjach i innych instytucjach
6.    Udział w kursach i szkoleniach z zakresu medycyny stylu życia – więcej informacji wkrótce
7.    Udział w projektach badawczych Sekcji – więcej informacji wkrótce
Jesteśmy otwarci na inne formy współpracy, której celem jest szerzenie idei Medycyny Stylu Życia w Polsce.

Kontakt: dr n. med. Agnieszka Muszyńska, tel. 502 721 155, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Serdecznie zapraszam
Przewodnicząca Sekcji Medycyny Stylu Życia przy Polskim Towarzystwie Zdrowia Publicznego
dr n. med. Agnieszka Muszyńska

Nasze oddziały

Oddział Podkarpacki

Oddział Podkarpacki

dr hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta Cipora
Instytut Medyczny Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21
38-500 Sanok
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Rzeszowski

Oddział Rzeszowski

dr Agnieszka Ćwirlej - Sozańska
Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Hoffmanowej 25
35-310 Rzeszów
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Świętokrzyski

Oddział Świętokrzyski

dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wydz. Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego
al. IX wieków Kielc 19a, pok. 221
Kielce
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Ponidzie

Oddział Ponidzie

mgr Irena Sobieraj
Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju, Referat Inwestycji, Promocji i Integracji z Unią Europejską
Busko Zdrój
41 3705049
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Wielkopolski

Oddział Wielkopolski

Karolina Kucnerowicz
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Pomorski

Oddział Pomorski

dr n.med. Agnieszka Wojtecka
Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 42a
80-210 Gdańsk
+48 58 349 15 41
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Zachodniopomorski

Oddział Zachodniopomorski

prof. Maria Gańczak
Zakład Epidemiologii i Zarządzania, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Żołnierska 48
71-210 Szczecin
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Śląski

Oddział Śląski

dr hab. Magdalena Syrkiewicz-Świtała
Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydz. Zdrowia Publ. w Bytomiu
ul. Piekarska 18
41-902 Bytom
+48 32 397 65 37
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Mazowiecki

Oddział Mazowiecki

dr Katarzyna Kwiatkowska
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Małopolski

Oddział Małopolski

dr hab. Iwona Kowalska - Bobko
Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Dolnośląski

Oddział Dolnośląski

Dorota Kiedik
Katedra Zdrowia Populacyjnego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Bujwida 44
50-345 Wrocław
+48 71 3282137
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Główny PTZP

  • ul. Bartla 5. 51-618 Wrocław (Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
  • Telefon +48 71 784 18 15
  • zarzad@ptzp.org
  • Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) - 21 luty 2011 r.
  • Numer KRS – 0000145687
  • Numer wpisu w pozycji rejestru REGON - 472911687