Zarząd PTZP

Skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego 

Zarząd Główny

 • Andrzej M. Fal - Prezes
 • Krzysztof Kuszewski - Wiceprezes
 • Dorota Kiedik - Sekretarz 
 • Erwin Strzesak - Skarbnik
 • Magdalena Syrkiewicz – Świtała – Członek Zarządu
 • Piotr Karniej - Członek Zarządu

 

Główna Komisja Rewizyjna

 • Izabela Witczak
 • Joanna Kobza
 • Irena Sobieraj

 


Sylwetki członków władz PTZP

 

dr hab. Andrzej M. Fal, prof. UKSW – Prezes Zarządu Głównego PTZP. Dziekan Wydziału Medycznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył studia na Akademii Medycznej oraz na Akademii Ekonomicznej. Jest specjalistą chorób wewnętrznych, alergologii i zdrowia publicznego. Jest kierownikiem Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych CSK MSWiA w Warszawie, profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Zdrowia Publicznego UM we Wrocławiu. Opublikował w Polsce i za granicą ponad 300 prac z dziedziny alergologii, chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego. Wypromował ośmiu doktorów. Jest członkiem Rady GLiMMER Initiative, Prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Członkiem Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Prof. Fal jest profesorem h.c. Uniwersytetu Medycznego w Połtawie, Prof. Fal był dyrektorem naukowym projektu KnowHealth; przez dwie kadencje członkiem Rady Nadzorczej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta; przedstawicielem Polski w European Medicines Agency (CAT) w Londynie, przez dwie kadencje Przewodniczącym Komitetu Europe and CIS w American Academy of Allergy Asthma and Immunology, członkiem zarządu światowego Stowarzyszenia Bronchologii. Odbył staże naukowe w National Heart and Lung Institute w Londynie, Uniwersytecie w Lund oraz w ramach stypendium Fulbrighta w Johns' Hopkins University w Baltimore.

 

dr hab. Magdalena Syrkiewicz-Świtała – ekonomista, adiunkt w Zakładzie Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu  Ekonomicznego w Katowicach (dawnej Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach). W 1998 roku obroniła pracę licencjacką „Prawa pacjenta” a w 1999 roku pracę magisterską „Wymiar ekonomiczny reformy służby zdrowia”. W latach 1999 - 2000 odbyła 6-cio miesięczny cykl stażowy w zakresie zarządzania i administracji w zakładach ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych we Francji zakończony prezentacją pracy  „Vers une meilleure gestion administrative des hopitaux dans le cadre de la reforme en cours en Pologne”. W 2008 roku uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, temat rozprawy doktorskiej „Wpływ public relations na nowe formy zatrudniania w szpitalach klinicznych”. W roku 2013 ukończyła międzyuczelniane studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski). Od 2008 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego (PTZP) oraz  European Public Health Association (EUPHA).  Jest autorką oraz współautorką ponad 100 publikacji w tym kilku pozycji zwartych oraz kilkudziesięciu artykułów w czasopismach recenzowanych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Była wykonawcą badań dotyczących zdrowia publicznego w projekcie europejskim i w dwóch projektach krajowych. Swoje zainteresowania w szczególności koncentruje na szeroko pojętej ekonomice i zarządzaniu w ochronie zdrowia.

 

dr Krzysztof Kuszewski - lekarz, doktor nauk medycznych, specjalista zdrowia publicznego. Jest współautorem i redaktorem wiele publikacji w tym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 - 15 oraz autorem, wspólnie z Christianem Gericke „Health System in Transition (Polska)” wydanego przez European Observatory on Health System and Policies. Członek Jury Preselekcyjnego i Kapituły Konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny, Wydawnictwo Termedia. Vice-Prezes Polskiej Unii Onkologii od 2011 r.

mgr inż. Dorota Kiedik – asystent w Zakładzie Ekonomiki i Jakości w Ochronie Zdrowia,  Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Z wykształcenia fizyk medyczny (AGH- Kraków 1990-1995). Absolwent Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia podyplomowe 1998). Koordynator programów promocji zdrowia i ekspert w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, min. koordynator „Konsorcjum Wrocławski Instytut Zdrowia Publicznego”. Ekspert w programie operacyjnym PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”. Koordynator programów promocji zdrowia realizowanych i finansowanych przez Gminę Wrocław (2007-2010). Koordynator rządowego „Programu restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej” w województwach – opolskim i świętokrzyskim, współpraca w województwie mazowieckim i małopolskim (2000-2001). Kierownik projektu Rozwoju Służby Zdrowia Banku Światowego „Narzędzia oceny i analizy priorytetów zdrowotnych w sektorze ochrony zdrowia”(2001- 2002). Współautor standardów akredytacyjnych do programu akredytacji podstawowej opieki zdrowotnej. W badaniach naukowych zajmuje się problematyką bezpieczeństwa procedur medycznych, aspektami zdrowia publicznego oraz efektywnością systemu organizacji ochrony zdrowia.
 

dr Piotr Karniej - ekonomista, specjalista zdrowia publicznego, menedżer zarządzający w podmiotach leczniczych, adiunkt w Zakładzie Organizacji i Zarządzania, Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (doktorat), Universite Paris 13 (zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej) i Universite du Littoral Cote d'Opale w Dunkierce (zarządzanie dystrybucją w handlu krajowym i międzynarodowym). V-ce prezes Zarządu Oddz. Dolnośląskiego STOMOZ, członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich, International AIDS Society, European Society of Cardiology - Association of Cardiology Nursing and Allied Professions. Ekspert oceniający projekty realizowane w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej (MZ, MIR). Specjalizuje się w zarządzaniu podmiotami leczniczymi, systemach informacji w ochronie zdrowia, działalności leczniczej i ochronie danych osobowych (w tym RODO) w ochronie zdrowia, wykluczeniu w zakresie zdrowia. 

 

Nasze oddziały

Oddział Podkarpacki

Oddział Podkarpacki

dr Elżbieta Cipora
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21
38-500 Sanok
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Rzeszowski

Oddział Rzeszowski

dr Agnieszka Ćwirlej - Sozańska
Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Hoffmanowej 25
35-310 Rzeszów
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Świętokrzyski

Oddział Świętokrzyski

dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wydz. Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego
al. IX wieków Kielc 19a, pok. 221
Kielce
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Ponidzie

Oddział Ponidzie

mgr Irena Sobieraj
Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju, Referat Inwestycji, Promocji i Integracji z Unią Europejską
Busko Zdrój
41 3705049
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Wielkopolski

Oddział Wielkopolski

dr Erwin Strzesak
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Pomorski

Oddział Pomorski

dr n.med. Agnieszka Wojtecka
Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 42a
80-210 Gdańsk
+48 58 349 15 41
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Zachodniopomorski

Oddział Zachodniopomorski

prof. Maria Gańczak
Zakład Epidemiologii i Zarządzania, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Żołnierska 48
71-210 Szczecin
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Śląski

Oddział Śląski

dr hab. Magdalena Syrkiewicz-Świtała
Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydz. Zdrowia Publ. w Bytomiu
ul. Piekarska 18
41-902 Bytom
+48 32 397 65 37
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Mazowiecki

Oddział Mazowiecki

dr n. med. Krzysztof Kuszewski
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Małopolski

Oddział Małopolski

dr hab. Iwona Kowalska - Bobko
Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oddział Dolnośląski

Oddział Dolnośląski

dr n. med. Anna Felińczak
Zakład Organizacji i Zarządzania, Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Bartla 5
51-618 Wrocław
+48 71 784 18 19
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt

Zarząd Główny PTZP

 • ul. Bartla 5. 51-618 Wrocław
 • (Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
 • Telefon +48 71 784 18 15
 • zarzad@ptzp.org
 • Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) - 21 luty 2011 r.
 • Numer KRS – 0000145687
 • Numer wpisu w pozycji rejestru REGON - 472911687

Formularz kontaktowy

Administratorem danych jest: PTZP reprezentowany zgodnie z zapisami statutu przez Zarząd Główny. Dane kontaktowe: zarzad@ptzp.org, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24. Więcej »Form by ChronoForms - ChronoEngine.com