AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE I SZKOLENIA


 

28 lipca obchodzony jest Światowy Dzień Wirusowych Zapaleń Wątroby, który stanowi okazję do mobilizacji i zwiększenia wysiłków na rzecz wdrożenia pierwszej globalnej strategii WHO

w zakresie wirusowych zapaleń wątroby na lata 2016 - 2021 (Global health sector strategy on viral hepatitis 2016 - 2021).

Strategia dotyczy wszystkich pięciu wirusów zapalenia wątroby (zapalenie wątroby typu A, B, C, D i E), ze szczególnym uwzględnieniem zapalenia wątroby typu B i C, ze względu na relatywne obciążenia dla Zdrowia Publicznego.

Więcej informacji dotyczących kampanii WHO na rzecz zwalczania wirusowych zapaleń wątrpby dostępnych jest tutaj.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem WHO dotyczącym zagrożeń zdrowotnych wynikających ze sztucznego opalania oraz związanych z tym interwecji w zakresie Zdrowia Publicznego: Artificial tanning devices: public health interventions to manage sunbeds.

Więcej informacji o sztucznym opalaniu i promieniowaniu ultrafioletowym (UV) mogą Państwo znaleźć tutaj.

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do zapoznania się następującymi publikacjami WHO: "Atlas WHO na temat wpływu środowiska na zdrowie dzieci” („Inheriting a Sustainable World: Atlas on Children’s Health and the Environment”) oraz Raportem „Nie zatruwaj mojej przyszłości! Wpływ środowiska na zdrowie dzieci” (“Don’t pollute my future! The impact of the environment on children’s health”).

ODDZIAŁY PTZP


Oddział Dolnośląski

Przewodniczący – dr n. med. Anna Felińczak

Zakład Organizacji i Zarządzania
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel. (71) 348-42-10
e-mail: annafelinczak@gmail.com

Oddział Kujawsko - Pomorski

Przewodniczący – Prof. dr hab. med. Jacek Klawe

Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
e-mail: jklawe@cm.umk.pl

Oddział Lubelski

Przewodniczący – dr n. med. Anna Chmielewska-Jabłońska

ul. Radości 1 m 3
20-530 Lublin
e-mail: anjach@wp.pl

Oddział Łódzki

Przewodnicząca – doc. dr hab. med. Irena Szadkowska -Stańczyk

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
ul. Św. Teresy 8
91-348 Łódź
e-mail: irenista@imp.lodz.pl

Oddział Małopolski

Przewodniczący – prof. dr hab. med. Włodzimierz Cezary Włodarczyk

ul. Kobierzyńska 63
30-363 Kraków
e-mail: cxwlodarczyk@poczta.onet.pl

Oddział Mazowiecki

Przewodniczący – dr n. med. Krzysztof Kuszewski

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
e-mail: kkuszewski@pzh.gov.pl

Oddział Śląski

Przewodniczący – dr n. ekon. Magdalena Syrkiewicz-Świtała

Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia
ul. Piekarska 18
41-902 Bytom
tel.(32) 397 65 37
e-mail: mswitala@sum.edu.pl

Oddział Zachodniopomorski

Przewodniczący – Prof. dr hab. n. med. Beata Karakiewicz

Zakład Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
ul. Żołnierska 48
71-210 Szczecin
tel. (91) 4800920
e-mail: karabea@pum.edu.pl

Oddział Pomorski

Przewodniczący - dr n.med. Agnieszka Wojtecka

Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 42a,
80-210 Gdańsk
tel. 58 349 15 41
awojtecka@gumed.edu.pl

Oddział Wielkopolski

Przewodniczący - dr Erwin Szczesak

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
e-mail: erwin.strzesak@gmail.com

EUPHA


 

image002


Europejskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego, w skrócie EUPHA, jest organizacją "parasolową" dla stowarzyszeń i instytucji  działających w obszarze zdrowia publicznego na terenie Europy. EUPHA została założona w 1992 roku przez 15 członków, pochodzących z 12 krajów. EUPHA obecnie liczy 71 członków z 41 krajów:

  • 40 krajowych stowarzyszeń z zakresu zdrowia publicznego
  • 18 członków instytucjonalnych
  • 9 europejskich organizacje pozarządowych
  • 3 członków indywidualnych
  • 1 partnera globalnego

EUPHA to międzynarodowa i interdyscyplinarna organizacja naukowa, skupiająca około 14.000 ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego, którzy wspołpracują i wymieniają się doświadczeniami związanymi ze zdrowiem publicznym.

Nasza wizja
Naszą wizją jest poprawą stanu zdrowia i dobrego samopoczucia oraz zmniejszenie nierówności zdrowotnych wśród wszystkich Europejczyków. Staramy się wspierać naszych członków, którzy działają na rzecz poprawienia stanu zdrowia Europejczyków, zarówno tych, którzy działają na szczeblu lokalnym, krajowy i międzynarodowym.

Nasza misja
Naszym celem jest  ułatwienie działalności organizacjom, które związane są z tematyka zdrowia publicznego, nagłasnianie ich postulatów na arenie międzynarodowej poprzez publikowanie informacji na temat stanu zdrowia oraz zwiększanie kompetencji specjalistów ds. zdrowia publicznego.

Współpraca partnerska
Zrównowazony rozwój w obszarze zdrowia publicznego oraz opieki medycznej może zostać osiągnięty tylko na drodze międzynarodowej współpracy.
EUPHA nastawiona jest na współprace i wymianę doświadczeń pomiędzy europejskimi, międzynarodowymi, pozarządowymi jak i krajowymi instytucjami, których cele i wartości są zgodne z tymi reprezentowanymi przez EUPHA, czyli poprawą obecnego i przyszłego stanu zdrowia.

Nasza definicja zdrowia
Według EUPHA zdrowie publiczne to: nauka i sztuka zapobiegania chorobom, przedłużania życia i promocji zdrowia i dobrego samopoczucia poprzez zorganizowane wysiłki i świadome wybory społeczeństwa, organizacji publicznych i prywatnych, społeczności i jednostek, i obejmuje szeroki obszar zdrowia publicznego, badań nad opieką zdrowotną, świadczeniu usług zdrowotnych oraz projektowania i planowania systemów ochrony zdrowia.

Nasza definicja specjalistów ds. zdrowia publicznego:
Według EUPHA specjaliści ds. zdrowia publicznego to wszyscy specjaliści, którzy monitorują i diagnozują problemy zdrowotne okreslonych społeczności, promują zdrowy styl życia w celu zapewnienia dobrego stanu zdrowia danej popuacji. Definicja ta w szczególności uwzglęgnia badaczy systemów opieki zdrowotnej.

image001

 
Więcej informacji na oficjalnej stronie EUPHA.