AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE I SZKOLENIA


 

Zapytanie ofertowe na realizację turnusów rehabilitacyjnych dla rolników w ramach projektu

„Aktywny i zdrowy senior – rolnik”

Nr 1/Rehabilitacja_stacjonarna/05/2018

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 21 dniowych stacjonarnych turnusów rehabilitacyjnych dla rolników z powiatów: łańcuckiego, jarosławskiego, makowskiego, kolneckiego i białostockiego, w ramach realizacji projektu „Aktywny Zdrowy Senior Rolnik”

Projekt realizowany jest w ramach Projektu „Aktywny Zdrowy Senior Rolnik” – programu pilotażowego w zakresie kompleksowego systemu opieki i rehabilitacji nad osobami starszymi z obszarów wiejskich objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w ramach strategii KRUS w obszarze polityki senioralnej.

Udzielający wsparcia:

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Żurawiej 32/34

Instytucja realizująca projekt:

Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe, formularz oferty wraz z załącznikami

uwaga:  w dniu 25.05.2018 - dokonano zmiany załączników, zmiany miały charakter głównie redakcyjny wszystkie terminy z ogłoszenia zostały zachowane.

Zapytanie ofertowe na realizację pobytów rehabilitacyjno-wytchnieniowych dla rolników i ich opiekunów (krótko terminowy pobyt z noclegiem)

w ramach projektu

„Aktywny i zdrowy senior – rolnik”

Nr 1/rehabilitacja krótkoterminowa/05/2018

Przedmiotem zamówienia jest realizacja krótkoterminowych 7 dniowych pobytów rehabilitacyjno-wytchnieniowych z noclegiem dla rolników z powiatów: łańcuckiego, jarosławskiego, makowskiego, kolneckiego i białostockiego w ramach realizacji projektu „Aktywny Zdrowy Senior Rolnik”

Projekt realizowany jest w ramach Projektu „Aktywny Zdrowy Senior Rolnik” – programu pilotażowego w zakresie kompleksowego systemu opieki i rehabilitacji nad osobami starszymi z obszarów wiejskich objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w ramach strategii KRUS w obszarze polityki senioralnej.

Udzielający wsparcia:

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Żurawiej 32/34

Instytucja realizująca projekt:

Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe, formularz oferty wraz z załącznikami

uwaga:  w dniu 25.05.2018 - dokonano zmiany załączników, zmiany miały charakter głównie redakcyjny wszystkie terminy z ogłoszenia zostały zachowane.

Zapytanie ofertowe na realizację kompleksowej opieki z elementami rehabilitacji

w trybie dziennym dla rolników w ramach projektu

„Aktywny i zdrowy senior – rolnik” 

Nr 1/rehabilitacja dzienna/05/2018

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej opieki z elementami rehabilitacji

w trybie dziennym wraz z usługą transportu i wyżywienia dla rolników z powiatów: łańcuckiego, jarosławskiego, makowskiego, kolneckiego i białostockiego w ramach realizacji projektu „Aktywny Zdrowy Senior Rolnik”.

Projekt realizowany jest w ramach Projektu „Aktywny Zdrowy Senior Rolnik”  – programu pilotażowego w zakresie kompleksowego systemu opieki i rehabilitacji nad osobami starszymi z obszarów wiejskich objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w ramach strategii KRUS w obszarze polityki senioralnej.

Udzielający wsparcia:

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Żurawiej 32/34

Instytucja realizująca projekt:

Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego

 

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe, formularz oferty wraz z załącznikami

uwaga:  w dniu 25.05.2018 - dokonano zmiany załączników, zmiany miały charakter głównie redakcyjny wszystkie terminy z ogłoszenia zostały zachowane.

ODDZIAŁY PTZP


Oddział Dolnośląski

Przewodniczący – dr n. med. Anna Felińczak

Zakład Organizacji i Zarządzania
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel. (71) 348-42-10
e-mail: annafelinczak@gmail.com

Oddział Kujawsko - Pomorski

Przewodniczący – Prof. dr hab. med. Jacek Klawe

Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
e-mail: jklawe@cm.umk.pl

Oddział Lubelski

Przewodniczący – dr n. med. Anna Chmielewska-Jabłońska

ul. Radości 1 m 3
20-530 Lublin
e-mail: anjach@wp.pl

Oddział Łódzki

Przewodnicząca – doc. dr hab. med. Irena Szadkowska -Stańczyk

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
ul. Św. Teresy 8
91-348 Łódź
e-mail: irenista@imp.lodz.pl

Oddział Małopolski

Przewodniczący – prof. dr hab. med. Włodzimierz Cezary Włodarczyk

ul. Kobierzyńska 63
30-363 Kraków
e-mail: cxwlodarczyk@poczta.onet.pl

Oddział Mazowiecki

Przewodniczący – dr n. med. Krzysztof Kuszewski

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
e-mail: kkuszewski@pzh.gov.pl

Oddział Śląski

Przewodniczący – dr n. ekon. Magdalena Syrkiewicz-Świtała

Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia
ul. Piekarska 18
41-902 Bytom
tel.(32) 397 65 37
e-mail: mswitala@sum.edu.pl

Oddział Zachodniopomorski

Przewodniczący – Prof. dr hab. n. med. Beata Karakiewicz

Zakład Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
ul. Żołnierska 48
71-210 Szczecin
tel. (91) 4800920
e-mail: karabea@pum.edu.pl

Oddział Pomorski

Przewodniczący - dr n.med. Agnieszka Wojtecka

Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 42a,
80-210 Gdańsk
tel. 58 349 15 41
awojtecka@gumed.edu.pl

Oddział Wielkopolski

Przewodniczący - dr Erwin Szczesak

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
e-mail: erwin.strzesak@gmail.com

EUPHA


 

image002


Europejskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego, w skrócie EUPHA, jest organizacją "parasolową" dla stowarzyszeń i instytucji  działających w obszarze zdrowia publicznego na terenie Europy. EUPHA została założona w 1992 roku przez 15 członków, pochodzących z 12 krajów. EUPHA obecnie liczy 71 członków z 41 krajów:

  • 40 krajowych stowarzyszeń z zakresu zdrowia publicznego
  • 18 członków instytucjonalnych
  • 9 europejskich organizacje pozarządowych
  • 3 członków indywidualnych
  • 1 partnera globalnego

EUPHA to międzynarodowa i interdyscyplinarna organizacja naukowa, skupiająca około 14.000 ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego, którzy wspołpracują i wymieniają się doświadczeniami związanymi ze zdrowiem publicznym.

Nasza wizja
Naszą wizją jest poprawą stanu zdrowia i dobrego samopoczucia oraz zmniejszenie nierówności zdrowotnych wśród wszystkich Europejczyków. Staramy się wspierać naszych członków, którzy działają na rzecz poprawienia stanu zdrowia Europejczyków, zarówno tych, którzy działają na szczeblu lokalnym, krajowy i międzynarodowym.

Nasza misja
Naszym celem jest  ułatwienie działalności organizacjom, które związane są z tematyka zdrowia publicznego, nagłasnianie ich postulatów na arenie międzynarodowej poprzez publikowanie informacji na temat stanu zdrowia oraz zwiększanie kompetencji specjalistów ds. zdrowia publicznego.

Współpraca partnerska
Zrównowazony rozwój w obszarze zdrowia publicznego oraz opieki medycznej może zostać osiągnięty tylko na drodze międzynarodowej współpracy.
EUPHA nastawiona jest na współprace i wymianę doświadczeń pomiędzy europejskimi, międzynarodowymi, pozarządowymi jak i krajowymi instytucjami, których cele i wartości są zgodne z tymi reprezentowanymi przez EUPHA, czyli poprawą obecnego i przyszłego stanu zdrowia.

Nasza definicja zdrowia
Według EUPHA zdrowie publiczne to: nauka i sztuka zapobiegania chorobom, przedłużania życia i promocji zdrowia i dobrego samopoczucia poprzez zorganizowane wysiłki i świadome wybory społeczeństwa, organizacji publicznych i prywatnych, społeczności i jednostek, i obejmuje szeroki obszar zdrowia publicznego, badań nad opieką zdrowotną, świadczeniu usług zdrowotnych oraz projektowania i planowania systemów ochrony zdrowia.

Nasza definicja specjalistów ds. zdrowia publicznego:
Według EUPHA specjaliści ds. zdrowia publicznego to wszyscy specjaliści, którzy monitorują i diagnozują problemy zdrowotne okreslonych społeczności, promują zdrowy styl życia w celu zapewnienia dobrego stanu zdrowia danej popuacji. Definicja ta w szczególności uwzglęgnia badaczy systemów opieki zdrowotnej.

image001

 
Więcej informacji na oficjalnej stronie EUPHA.